×

Utrzymanie Sieci


Bieżące użytkowanie systemu telekomunikacyjnego wymaga od operatora szeregu czynności eksploatacyjnych i obsługowych związanych z zarządzaniem, monitorowaniem i utrzymaniem sieci.

Szeroki zakres zadań, wysokie koszty zakupu odpowiedniego sprzętu oraz utrzymania wykwalifikowanego zespołu powodują, że monitorowanie, zarządzanie i utrzymanie systemów często zlecane jest firmom zewnętrznym.

WSPARCIE
TECHNICZNE


Gwarantujemy szybką reakcję w razie problemów z siecią i oferujemy pomoc techniczną, dostęp do aktualnego oprogramowania i dokumentacji technicznej.

MONITORING, ZARZĄDZANIE
I ADMINISTRACJA SIECI


Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do zarządzania i monitoringu pozwala na szybką diagnostykę sieci w sytuacjach awaryjnych  oraz skrócenie czasu naprawy. Dodatkowo umożliwia zdalną konfigurację, pomiar i regulację pracy urządzeń.

SERWIS
URZĄDZEŃ


W przypadku awarii urządzeń oferujemy usługi serwisowe połączone z dostawą sprzętu zastępczego. Serwis urządzeń realizujemy u operatora lub w siedzibie naszej firmy.

KONTAKT

81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 6, Poland

Zobacz jak dojechać

VECTOR SOLUTIONS

T +48 58 771 70 00
F +48 58 771 71 70
E sales@vectorsolutions.net

SR Gdańsk-Północ
KRS 0000589935
NIP 9581671366
REGON 363182557

Kapitał Zakładowy
2.480.000 PLN