MPLS / VPN

Technologie kreowania wirtualnych sieci prywatnych (VPN), w oparciu o MPLS, mają na celu połączenie wielu geograficznie oddzielonych biur klienta w jedną dużą sieć. Usługa ta realizowana jest przez dedykowaną infrastrukturę sieciową operatora (Provider-Based-VPN).

Dane klienta są w ten sposób odseparowane od ruchu internetowego, co gwarantuje im duże bezpieczeństwo oraz wysoką jakość QoS. Dedykowana infrastruktura ma za zadanie utworzyć odpowiednią warstwę „abstrakcyjną” umożliwiającą przenoszenie sieci wielu różnych klientów. Głównymi założeniami jest pełna separacja sieci klientów oraz umożliwienie im wykorzystania tych samych pul adresów prywatnych IPv4.