Przełączniki Data Center

Przełączniki szkieletowe

Przełączniki agregacyjne

Przełączniki dostępowe

Przełączniki wirtualne