×

Integracja systemów


Rozwój usług i technologii komunikacyjnych wymaga od operatora telekomunikacyjnego realizacji złożonych projektów integracyjnych. Wieloletnie doświadczenie naszych inżynierów we wdrażaniu systemów end-to-end pozwala na przyspieszenie procesu implementacji nowego rozwiązania, a tym samym ograniczenie czasu niezbędnego do uzyskania planowanych korzyści związanych z wdrożeniem.

WALIDACJA ROZWIĄZANIA


Walidacja nowego rozwiązania pozwala stwierdzić czy projekt spełnia założenia bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności w warunkach laboratoryjnych. Pozwala to na minimalizację ryzyka związanego z implementacją nowego rozwiązania, a tym samym wiąże się z redukcją kosztownych opóźnień wdrożenia projektu.

WDROŻENIE I IMPLEMENTACJA


Implementacja nowego systemu lub rozwiązania, realizowana w metodologii Project Managementu, pozwala na szybkie i efektywne wprowadzenie zaplanowanych zmian, bez negatywnego wpływu na bieżącą działalność operatora.

TESTY POWYKONAWCZE


Etapem kończącym wdrożenie nowego rozwiązania są testy powykonawcze, które pozwalają na sprawdzenie czy spełnione zostały wszystkie założenia projektu. Ponadto umożliwiają one przeprowadzenie odbioru wykonanych prac.

KONTAKT

81-577 Gdynia, ul. Krzemowa 6, Poland

Zobacz jak dojechać

VECTOR SOLUTIONS

T +48 58 771 70 00
F +48 58 771 71 70
E sales@vectorsolutions.net

SR Gdańsk-Północ
KRS 0000589935
NIP 9581671366
REGON 363182557

Kapitał Zakładowy
2.480.000 PLN