P2P/ETHERNET

P2P/ETHERNET to technologia dostępowa bazująca na standardach z rodziny 802.3, rozwijanych przez IEEE. Sieć P2P (point to point) zakłada dedykowany link pomiędzy abonentem, a punktem agregującym PoP (point of presence), co pozwala uzyskiwać wysokie, niewspółdzielone przepływności w sieci dostępowej.

Architektura sieci najczęściej ma postać gwiazdy lub drzewa, gdzie przepływności występujące to 100 i 1000 Mbps agregowane w górę sieci przez linki 10 i 40 Gbps. Do budowy sieci najczęściej wykorzystywane są modularne switche wieloportowe, lub szacowane switche dostępowe.